antitheft

   

   Η συ­σκευή AntiTheft το­πο­θε­τεί­ται στην τσά­ντα ή τη βα­λί­τσα σας και σκο­πός της εί­ναι να ε­νερ­γο­ποιεί τον εν­σω­μα­τω­μέ­νο συ­να­γερ­μό ό­ταν α­πο­μα­κρυν­θεί α­πό την εμ­βέ­λεια του Android τη­λε­φώ­νου σας. Την α­πό­στα­ση την κα­θο­ρί­ζει ο χρή­στης α­πό το τη­λέ­φω­νό του. Η συ­σκευή μπο­ρεί να α­πε­νερ­γο­ποιη­θεί ή να ε­νερ­γο­ποιη­θεί α­πό το τη­λέ­φω­νο. Σε πε­ρί­πτω­ση κλο­πής της τσά­ντας, ε­κτός του συ­να­γερ­μού, δεί­χνει στον χρή­στη και την α­πό­στα­ση που βρί­σκε­ται αυ­τή.

 

jQuery Scroll Up plugin

kainotomia