Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη covid-19 - Επίπεδο 3. Αυξημένης Επιτήρησης
Πρακτικές Οδηγίες Γ΄Φάσης για την ασφαλή άσκηση σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους
Επικαιροποιημένες οδηγίες για διαχείριση κρούσματος COVID-19 στον αθλητισμό
Οδηγίες Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής ΓΓΑ για την προπονητική & αγωνιστική δραστηριότητα 2020-2021
Φ.Ε.Κ 1227/ 15-10-2020
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων
200 εκατ. από την Περιφέρεια Αττικής σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
myDATA: Εγχειρίδιο χρήσης και Οδηγός γρήγορης πρόσβασης
Οδηγίες για αθλητικές διοργανώσεις σε περιοχές με ειδικά περιοριστικά μετρα
Φ.Ε.Κ 4011 / 18-09-2020
Θωρακίστε την υγεία του Οργανισμού σας (Aratosmedica)
Φ.Ε.Κ 3867 / 10-09-2020
Θωρακίστε την υγεία του Οργανισμού σας (Εστίαση)
Θωρακίστε την υγεία του Οργανισμού σας (Travel)
Θωρακίστε την υγεία του Οργανισμού σας (Οίκοι Ευγηρίας)
Θωρακίστε την υγεία του Οργανισμού σας (Παιδότοποι)
Φ.Ε.Κ 3611 / 29-08-2020
Θωρακίστε την υγεία του Οργανισμού σας
Νέα έκδοση PBS version 20.15.0
Αδειοδοτημένα λογισμικά παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης
jQuery Scroll Up plugin